d.u.o.

Projekti
IZLOŽBA
Menjanje perspektiva (dok nam se ne dopadnu)

Grupa fiftEEEEEEEEEEEEEEEn iz Hochschule für Bildende Künste, Braunšvajg

Od 21. do 28. jula
Umetnički prostor U10
Otvaranje u petak 21. jula:

19.00 Performans Rose Texier: “Turn a way from the stars”

20.00 Outerra (Band): Marko Paunović, Anđelina Mićić, Vanja Dabić  

Izložba “Menjanje perspektiva (dok nam se ne dopadnu)” grupe fiftEEEEEEEEEEEEEEEn u Umetničkom prostoru U10 u Beogradu istražuje koncept neuspeha u svoj njegovoj složenosti, od ličnog do društvenog, i od malih do velikih. Naše zajedničko mišljenje počiva na pitanjima poput: ko zapravo određuje, pregovara i menja šta tačno znači biti neuspešan u nečemu? Kome je to korist ako se razmišlja u ovim kategorijama? Kako se to odražava na društvene strukture? Kako razmišljati drugačije i otvoriti nove prostore za akciju? Šta se u našem društvu sada smatra neuspehom, a šta u prošlosti? U kojoj meri se iz neuspeha mogu izvući zanimljivi uvidi – i kao uslov umetničke prakse i kao njen sadržaj?

Naše okupljanje je pokušaj – mogao bi biti i neuspeh, da pokušamo da damo odgovore kroz naše radove i ilustrujemo političku relevantnost prikazanih radova oslanjajući se na njihov odnos prema teorijama kao što su performativnost (Džudit Batler), neproduktivna potrošnja (Žorž Bataj), (post-)moderni režimi istoričnosti (Rajnhart Kozelek), akumulirano vreme (Boris Grojs) itd. Tako su radovi društveno-politički kontekstualizovani, kako bi se konačno postavili temelji za estetiku neuspeha i “ozvučili” njen društveni značaj.

Grupu fiftEEEEEEEEEEEEEEEn čine: Luis Kürschner, Anna Görnitz, Max Bergmann, Andreas Baumgartner, Luisa Walther, Asta Gröting, Rose Texier, Luca Rohringer, Aleksandra Saša Jeremić, Charlotte Kremberg, Maria Conrad, Elja Ora, Matilda Finsterbuch, Moriz Hertel.     PRATEĆI PROGRAM:  

Subota, 22. jul, zajednička radionica grupe fiftEEEEEEEEEEEEEEEn i Društva udružene odgovornosti  

Nedelja, 23. jul u 15.00 zajednička akcija kuvanja i druženje u U10 Danas pečeš gusku, a iz pepela će doći labud Dana 23.07.2023. u prostoru galerije U10 i sklopu akcije zajedničkog kuvanja, održaće se performans Andreasa Baumgartnera u kome će se sagraditi lomača od testa. Nakon toga će učesnici zajedno za umetnikom zapaliti testo i jesti u svrhu oslobađanja od imanentnih trauma i straha od neuspeha kroz ovaj ritual.  

Ponedeljak, 24. jul, radionica Saše Jeremić i Rose Texier na engleskom jeziku: “How to learn to live a damaged life. Practicing reinvention of the body (self).” *Broj učesnika je ograničen. Zainteresovani mogu da se prijave do subote, 22. jula 2023. u 23:59 na sledeću mejl adresu: drustvoudruzeneodgovornosti@gmail.com.

Utorak, 25. jul, radionica Luca Rohinger na engleskom jeziku: “Building bridges”, zajednička radionica grupe fiftEEEEEEEEEEEEEEEn i Društva udružene odgovornosti

Sreda, 26. jul, radionica Saše Jeremić i Rose Texier na engleskom jeziku: “How to learn to live a damaged life. Practicing reinvention of the body (self).”

Četvrtak, 27. jul, radionica Saše Jeremić i Rose Texier na engleskom jeziku: “How to learn to live a damaged life. Practicing reinvention of the body (self).”

Petak, 28. jul u 19.00 vođenje kroz izložbu i razgovor sa umetnicima.