d.u.o.

Projekti

“NEVEROVATNE (NE)MOGUĆNOSTI: ZAMIŠLJANJE INSTITUCIJE BUDUĆNOSTI”

Bijenale akvarela u Zrenjaninu

20.09-28.10.2021.

Savremena galerija Zrenjanin i javni prostori u centru grada (Trg slobode, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića i haustori koji povezuju ovu ulicu sa Gimnazijskom ulicom)

 

Posmatrajući Bijenale akvarela u Zrenjaninu kao instituciju, izložba je bila plodno tlo za eksperiment Društva udružene odgovornosti, za ispitivanje dosadašnjih modela funkcionisanja unutar grupe, a izazov je bio i da se neke od ideja izvedu u javnom prostoru u saradnji sa lokalnom zajednicom – kroz razmenu sa kulturnim radnicima, aktivistima i drugim, s namerom zamišljanja institucije budućnosti koja ne isključuje svoje činioce, već okuplja u komunikaciji i dijalogu, razumevanju, empatiji i solidarnosti.

 

U očiglednoj ironiji javlja se pitanje: Kako se baviti Bijenalom akvarela u vremenu lokalne krize vodnih resursa i vodosnabdevanja u Zrenjaninu?

 

Konceptom izložbe pažnja se skreće sa akvarela na bitna problemska pitanja unutar političkog, društvenog i kulturnog života u kom kreiramo umetnost, prikazujemo je i komuniciramo sa njom. 

Kako ćemo komunicirati ideje kroz umetnost u javnom prostoru na način koji je svima razumljiv? 

Kako koristimo umetnički jezik ili umetnički prostor, kako rečima da oblikujemo našu stvarnost kada značenje proističe iz procesa razumevanja prostora koji reči zauzimaju ili u kom odjekuju? Kako i s kim zamišljati institucije budućnosti, kako ih činiti, oblikovati i graditi? Kako ih učiniti transparentnim i pristupačnim?

 

Nevidljivi procesi – susreti i razgovori sa meštanima koji su podjednako oblikovali ovu izložbu dokumentovani su, transkribovani i uobličeni u poeziju svakodnevice, gde su neki delovi razgovora nasumično izvučeni iz celine.

 

“Lutanja koja će neminovno dovesti do novog kvaliteta. 

Put je težak, ali kao u muzici, teško je nagraditi rock’n’roll.” – Panta Šiklja Nafta

 

Radna grupa projekta (Pavle Banović, Bogdan Čontoš, Bogdan Đukanović, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović Allfa, Katarina Kostandinović, Luka Ličina, Nemanja Milenković, Zorica Milisavljević, Selman Trtovac, Vanja Žunić) je kroz samoorganizovanu rezidenciju u Zrenjaninu od 6. do 20. septembra 2021. godine osmislila i realizovala izložbu zajedno sa umetnicama Norom Mesaroš, Jelenom Nikolić, Kristinom Nikolić i Slavicom Obradović.