d.u.o.

Projekti

MUZEJ ZA PREVAZIĐENO UMETNIČKO POSREDOVANJE

BETINA MAJER

03.11-05.11.2021.

Goethe-Institut

Nakon dvodnevne radionice sa grupom Društvo udružene odgovornosti, koja se u prvoj fazi projekta bavi promišljanjima o Instituciji budućnosti, Betina Majer, umetnica iz Diseldorfa, promišlja drugačiju i novu formu institucije Muzeja i njegovu ulogu u umetničkom posredovanju:

Osniva se Muzej za prevaziđeno umetničko posredovanje, za koji najpre treba da se ustanovi radni pojam koji će dovesti u pitanje hijerarhijski ustrojenu instituciju muzeja čiji se zadatak sastoji u utvrđivanju, i to tako što ćemo mi kao umetnički posrednici/ce, istoričari/ke umetnosti i umetnici/ce postati muzej, te ćemo, ravnajući se prema konkretnoj situaciji, bez moći i prostora, osloboditi umetničko posredovanje od njih, ukinuti mode koje propisuje država i učiniti vidljivom i raspoloživom pravu delotvornost umetnosti. Radimo na čvorišnim tačkama slobode umetnosti.

 

Betina Majer (1968, studirala u Braunšvajgu i Diseldorfu, zvanje „Meisterschülerin“ Klausa Rinkea) je nemačka umetnica koja razmišlja na konceptualni način. Njeni radovi se u prvom planu na nivou sadržaja intenzivno obračunavaju sa klasicima „stare umetnosti“. Uprkos tome, umetnici uspeva da razvije distinktivni likovni jezik – i da nečemu novom i stranom dopusti da nastane u onome što je navodno poznato. Od 1989. do 1991. studirala je slobodno slikarstvo u klasi Rajnharda Fojgta i HP Cimera u Braunšvajgu. Usledile su studije vajarstva u klasi Klausa Rinkea na Akademiji umetnosti u Diseldorfu. Nakon što je 1995. diplomirala, do 1997. godine je imala zvanje „Meisterschülerin“ u Rinke-klasi i dobila je akademsko pismo Akademije umetnosti u Diseldorfu. Betina Majer je 1998. dobila stipendiju umetničkog sela Šepingen. Godišnjom stipendijom Nemačke službe za razmenu studenata (DAAD) podržan je njen boravak u Sankt Peterburgu 2000. godine, kada je u klasi Timura Novikova dobila zvanje mastera medija. 2014. godine osvojila je prvo mesto na skulptorskom takmičenju „lepi izgledi“ organizacije Kulturbüro Nr. 5, u okviru koga je organizovan rad na Drahenfelsu kod Kenigsvintera. 2016. prihvaćen je njen predlog na takmičenju grada Brila za skulpturu na kružnom toku „Zidkrajzel“, kojom bi ovaj kružni tok ponovo bio vraćen u centar zbivanja i dobio novu kapiju koja vodi u centar grada.

Betina Majer je slobodna umetnica koja je od 2003. godine angažovana i kao predavačica u oblasti umetnosti, u obrazovanju odraslih i u u školama, npr. za Fondaciju Jehudi Menjuhin i u brojnim muzejima poput Bundeskunsthale u Bonu, Muzeja Jozefa Albersa u Botropu i Umetničke zbirke Severne Rajne-Vestfalije.