d.u.o.

Projekti
PREDAVANJE / (ZAJEDNIČKO) IZVOĐENJE
Participacija publike u savremenoj muzici
Maja Bosnić (Gradska Gerila)
Petak, 8. septembar u 18.00 Umetnički prostor U10
Predavanje Participacija publike u savremenoj muzici osvestiće na koje načine je do sada publika učestvovala u muzičkim kompozicijama, i otvoriti pitanje o potrebi i značaju aktivnog uključivanja publike u žive događaje.

Zašto je potrebno da publika učestvuje u kompoziciji?

Koje su različite mogućnosti aktiviranja publike tokom performansa ili muzičkog teatra?

Koje su mogućnosti uspostavljanja komunikacije sa publikom?

Na koje načine je moguće režirati i upravljati participacijom publike?

Koji su mogući ishodi i kako graditi zvučni materijal uz pomoć publike?

Ovo su neka od pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovore, pretresemo dosadašnja istraživanja, kao i lična iskustva iz umetničke prakse kompozitorke Maje Bosnić.