d.u.o.

Projekti
JAVNI POZIV
Pop-up public green screen
Umetnički prostor U10
Imamo green screen i hoćemo da ga podelimo sa svima. Ako imate ideju za koju je potreban ili želite da sarađujete sa radnom grupom d.u.o. javite se u dm instagrama ili na mail adresu drustvoudruzeneodgovornosti@gmail.com