d.u.o.

Projekti
IZLOŽBA
Rad od druge kuće – Work imitates Art
Od 17. do 19. jula svakim danom od 8.00 do 17.00 Umetnički prostor U10

“Rad od Druge kuće – Work imitates Art” je izložba živih skulptura, samooblikovanih radnika umetnika i umetnika radnika.

Umetnički prostor U10 postaje druga kuća za rad od kuće za sve one koji žele da postanu i eksponati i umetnici.

Dobrodošli su svi koji žele da se izložimo zajedno, dok radimo, čupamo se i sadimo.