d.u.o.

Projekti
RADIONICA
Refleks/ija
Od 26. do 27. avgusta u 19.00
Umetnički prostor U10
Događaj „Refleks/ija“ podrazumeva otvoreni poziv svim zainteresovanim za učešće u programu koji bi se odvio u formatu grupne terapije usmerene ka sistemu tj. narativne terapije. Ovaj događaj je pokušaj da se u fokus postave problemi i izazovi pojedinca ili grupe koji nisu rezultat unutrašnjih procesa već su proizvod šireg konteksta, što otvara potrebu za drugačijim pristupom temama kao što su solidarnost, ravnopravnost, socijalna pravda i društvene vrednosti.

Ideja je da se uz razgovor sa terapeutom, kroz refleksiju i diskusiju, otvori prostor za identifikaciju disfunkcionalnih obrazaca u sistemu, pruži siguran prostor za izražavanje frustracija, tuge, besa ili drugih osećaja u vezi sa tim problemima, kao i razmišljanje o mogućim doprinosima promeni u društvu kako na individualnom planu tako i kroz kolektivne akcije.