d.u.o.

Projekti

NEVEROVATNE (NE)MOGUĆNOSTI: BOR

25.10-30.10.2021.

 

ISPITIVANJE TERENA. Razmišljajući o poroznosti i fleksibilnosti zidova institucije budućnosti, o iskustvu rada u Zrenjaninu, a podstaknuti razmenama sa lokalnom sredinom, radna grupa se seli u Bor od 25. do 30. oktobra 2021. godine. Inspirisani važnošću kulturnoistorijskog, radničkog i industrijskog nasleđa grada Bora, te tako i transformacijom koju sam grad, njegova okolina i ljudi koji tu žive doživljavaju (gotovo svakodnevno), grupa je tokom svog boravka pokušala da ispita mogućnosti uspostavljanja saradnje sa lokalnom sredinom i osmisli projekat/proces koji bi u budućnosti mogao da se izvede u saradnji sa pedagozima, kulturnim radnicima, aktivistima, učenicima, studentima i slično.

s